Podzimní krása cibulovin

P r o j e k t   č. 12

Podzimní krása cibulovin

Určeno pro období: jaro - léto - podzim

Kalendář: jaro – léto zasazení cibulovin do země, podzim - kvetení

 

Děti by měly poznat, že v přírodě se pořád něco děje, měly by si uvědomit střídání ročních období. Že každá rostlina má svůj čas. Měly by poznat, která květina je která.

Vysvětlit dětem, proč se cibule a hlízy dávají do plastových košíků (hlodavci, propadávání cibulí).

Po odkvětu by se děti měly postarat o vyjmutí cibulí a hlíz ze země, jejich očištění a uložení do dalšího roku.

Povyprávět dětem o tom, jak se jiřiny (Dahlia) dostaly do Čech, že původem je to květina až z Mexika, že měla a má své příznivce, kteří každoročně pořádají přehlídku jiřin a slaví Jiřinkové slavnosti (Česká Skalice).

 

Úkol pro děti: ke každé skupince rostlin – nebo ke každé jedné by si děti měly vyrobit vlastní označení, cedulku. Aby poznaly, které květina jim kde vyroste a mohly ji pozorovat od samého začátku.

Děti si mohou vyrobit i malé krabičky pro uložení cibulí a hlíz po vyjmutí ze země.

Agro CS
Aktuality