top of page
zelenina Picking

Malý zahradník

 

Malý zahradník je vzdělávací program AGRO CS a.s., který je určený mateřským školám, zejména těm zaměřeným na přírodu, ekologickou výchovu, a dále na ty mateřské školy, které mají o tato témata zájem. 

Obrázek1.png

Malý zahradník oslovuje především děti staršího předškolního věku, dle uvážení a zvyklostí jednotlivých mateřských škol, ale lze vybrat témata vhodná i pro mladší předškoláky.

Cílem projektu je vzbudit u dětí zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají, budovat v dětech zodpovědnost, samostatnost, zdravou soutěživost. Cílem programu je mj. i vytvořit zahrady plné podnětů, kde se tvoří, zkoumá, objevuje. Školní zahrada by se v rámci projektu měla stát místem s bohatou možností výběru činností a her, které u dětí rozvíjejí vztah k přírodě, přírodním materiálům a lidské práci. Zkrátka uvědomění si vlivu přírody na člověka a člověka na přírodu.

 

Vzdělávací projekt se začal rozvíjet v roce 2010. Pilotní školkou, v níž děti jako první pracovaly s Malým zahradníkem, byla mateřská škola Havlíčkova v Náchodě na Plhově. Díky skvělé spolupráci s touto školkou se začal projekt vyvíjet dál - cenné jsou zkušenosti, informace, doporučení i elán, který do projektu Malý zahradník děti i personál této školky vkládá. Děkujeme!

 

Chtěli bychom, aby Malý zahradník vytvořil síť školek po celé ČR, které o tato témata mají zájem a jsou schopné včlenit je do svých výukových programů.

Novinkou pro rok 2021 je přírodní pěstování a návrat k organické řadě Agro NATURA. Rádi bychom do školek vnesli myšlenku zdravého zahradničení; že zahrádka je nejen místo odpočinku a k hraní, ale také místo, kde vzniká život a příroda čaruje. Vraťme jí to alespoň tím, že budeme pěstovat bez chemie. :) 

 

Témata

Zapojené školky

Inspirace

Kontakt

bottom of page