Koloběh v přírodě

P r o j e k t   č. 4   

Koloběh v přírodě aneb Kde se bere hlína

 

Cílem tohoto projetu je vysvětlit dětem, kde se v přírodě bere ta úrodná půda, jak si ji mohou sami „udělat“. Měly by se naučit rozpoznávat věci, které jsou vhodné ke kompostování a které do kompostu nepatří. Na průřezu kompostérem uvidí, jak se tráva, listí, kompostovatelný odpad z kuchyně postupem času mění a jak vzniká kvalitní půda. Mottem tohoto projektu by mohla být věta: „Co z přírody pochází, může se do ní i vrátit.“

 

Společně si každá třída postaví na zahradě svůj kompostér, zasype ho zahradnickým substrátem a postupně se učí, co do kompostu patří a co ne. Učitelky tam třídám mohou někdy „vpašovat“ věc, která tam nemá co dělat a když si toho děti nevšimnou, po čase na to  upozornit. Dává se tam i posekaná tráva, shrabané listí. Společné hrabání listí na školní zahradě, možnost zapojit i rodiče při údržbě zahrady. Nezapomenout prokládat hlínou!

Na kousku kompostu si děti mohou zkusit pěstovat třeba cuketu, okrasné dýně apod. – soutěžit o největší úrodu, o největšího macka, o nejbarevnější dýni. Mohou si  vypěstovat i dýně a ty potom společně vykrajovat na Helloween.

 

Úkol pro děti: namalovat, které věci se na kompost můžou dávat a které tam nepatří. 

Agro CS
Aktuality