Agro CS
Aktuality
 • Proběhly návštěvy školek po celé České republice

  V období 17.5. až 4.6. 2019 proběhly návštěvy školek aktivně zapojených do projektu Malý zahradník. Celkově lze zhodnotit, že všechny školky aktivně a s nadšením pěstují a rozšiřují výukové programy zaměřené na environmentální výchovu. V současné době se projektu účastní 34 aktivních školek. Počet školek budeme nadále rozšiřovat tak, aby Malý zahradník vytvořil síť školek po celé ČR, které o toto téma mají zájem a jsou schopné včlenit je do svých výukových programů.


  VÍCE
  Malý zahradník se prezentoval na krajské konferenci

  V září 2017 se uskutečnila dvoudenní konference „Učení pro život“ v Boumovském klášteře. Konferenci pořádala Místní akční skupina – MAS, s podporou ROP (Regionálního operačního programu.

  Jako členka realizačního týmu a řídícího výboru MAS jsem na této konferenci prezentovala projekt s AGRO CS Malý zahradník. Konference se v průběhu dvou dnů účastnilo téměř 300 osob především z Královéhradeckého kraje. Zástupci příspěvkových organizací, škol a školských zařízení, zástupci Krajského úřadu královéhradeckého kraje a obcí v regionu.

  Koutek Malého zahradníka byl instalován v chodbě u prezentace a mnoho účastníků se zajímalo o informace.

  Chtěla bych poděkovat za drobné dárky pro účastníky a spolupráci.

   

  Mgr. Michaela Trejtnarová, ředitelka MŠ Náchod

  VÍCE
 • Setkání zástupců školek zapojených do projektu

  Setkání proběhlo 13.10.2016 v areálu společnosti AGRO CS a.s. v České Skalice a o týden později 20.10.2016 ve společnosti PLASTIA v Novém Veselí. Jsem přesvědčena o tom, že setkání se dá považovat za velmi zdařilé. Za velmi dobré účasti proběhlo sdílení myšlenek a zkušeností s projektem. Atmosféra byla velmi přátelská a věřím, že si každý ze zástupců odvezl spoustu nových inspirujících podnětů a nápadů. Chtěla bych všem za účast poděkovat, zejména paní Mgr. Míše Trejtnarové, ředitelce MŠ Plhov v Náchodě, která svými prezentacemi zapůsobila na všechny zúčastněné.

  VÍCE
  Dlouho plánované setkání školek je tu

  Setkání zástupců školek zapojených do projektu Malý zahradník se uskuteční ve čtvrtek 13.10.2016 od 9 hod v areálu společnosti AGRO CS a.s. v České Skalici. Jelikož školky jsou rozmístěny téměř po celé republice, zvolili jsme ještě jeden termín a místo pro setkání. Druhé setkání se uskuteční o týden později 20.10.2016 od 9 hod v areálu společnosti PLASTIA s.r.o. v Novém Veselí.

  VÍCE
 • S Malým zahradníkem po celé republice

  V současné době se projektu účastní 33 aktivních školek. Počet školek budeme nadále rozšiřovat tak, aby Malý zahradník vytvořil síť školek po celé ČR, které o toto téma mají zájem a jsou schopné včlenit je do svých výukových programů.

   

  VÍCE
  Malý zahradník pokračuje

  Počínaje rokem 2016 jsme změnili podmínky a systém práce v projektu. Ať již výměnou na postu koordinátorky projektu, tak i změnou ve spolupracujících partnerech. Současně přistupujeme k přísnějšímu vyhodnocování aktivit a přístupu jednotlivých zapojených MŠ.

  VÍCE
 • Setkání školek 29.10.2013

  Dne 29.10.2013 se uskutečnilo první Setkání školek zapojených do projektu Malý zahradník. Zástupci školek pracujících v tomto projektu se setkali ve školícím středisku AGRO CS v České Skalici. Hlavními body programu bylo nejen představení projektu jako takového, ale podstatná část programu byla věnována zejména praktickým ukázkám, jak s projektem prakticky pracovat, jak co nejvíce využít jeho potenciál. Velký dík patří p. Michaele Trejtnarové z MŠ Náchod - Plhov, ředitelce školky, která začala s Malým zahradníkem spolupracovat jako první. Její příspěvek byl plný tipů, námětů, podnětů a praktických nápadů, jak projekty nejen vést, ale i dále a hlouběji rozvíjet. Druhým příspěvkem seznámila p. Monika Kovalská, ved. učitelka Školičky Kamarád v Novém Veselí, se svým způsobem práce s jednotlivými tématy, ale také o způsobu, jakým tato MŠ spolupracuje s rodiči. V závěru se rozpoutala živá diskuze o možnostech další spolupráce nejen v rámci jednotlivých školek, ale také mezi školkami zapojenými do Malého zahradníka. V odpoledním bloku představil p. Jan Harant garanta Malého zahradníka, firmu AGRO CS. Mluvil i o pohnutkách, které vedly ke zrodu myšlenky "zahradnické osvěty" mezi předškolními dětmi. P. Lenka Novotná z partnerské firmy Plastia se zamyslela nad tím, zda jde dohromady výroba plastů s respektem k životnímu prostředí. Mluvilo se o designu, o trendech v oboru péče o rostliny, o zkušenostech. Zajímavé tipy jak využít nabídku partnerských firem přinesl i p. Peter Gajdoštin - zástpce firmy SEMO. Široká nabídka semen tradičních i málo známých plodin a květin strhla doslova nadšení pro další jarní pěstování. Od roku 2014 to asi nebudou už jen klasické mrkev - hrách - ředktvičky, ale zajisté se dočkáme mnoha pěstitelských překvapení. Závěrčnou tečkou programu byla prohlídka výrobního areálu firmy AGRO CS. Myslím, že první Setkání školek zapojených do programu Malý zahradník naplnilo smysl, který mělo vytyčený - seznámit jednotlivé školky mezi sebou, předat zkušenosti, a otevřít další možnosti práce s tímto vzdělávacím programem.

  --- koordinátorka MZ P. Viková 

  fotogalerie zde

  VÍCE
  Setkání školek odloženo

  Pro velkou časovou zaneprázdněnost většiny školek bylo odloženo SETKÁNÍ ŠKOLEK zapojených do projektu Malý zahradník, které se mělo konat ve středu 15.5.2013. Náhradní termín bude včas oznámen, předběžně se počítá s koncem října 2013. O přesném datu a programu budete včas informováni.

  VÍCE
 • Kytička pro maminku

  Vypadá to, že jaro už si to pro tentokrát nerozmyslí a že už je opravdu tady. Školky, které jste na podzim připravovaly kytičku pro maminku: je nejvyšší čas odhrnout poslední zbytky sněhu, vyjmout květináčky s cibulkami ze země, z mobilních záhonů nebo pískovišť a vrhnout se na jejich "rychlení": začít pravidelně zalévat (odspodu), dát na světlé místo, a začít si připravovat ozdobný přebal, ve kterém dají děti svou kytičku mamince. Mateřské škole v Líbeznicích přežily tulipány v pískovišti a podívejte se do fotogalerie, jak vykoukly na svět.  

  VÍCE
  Exkurze MŠ Žacléř do AGRO CS - říjen 2012

  V říjnu 2012 vyrazily děti z MŠ Žacléř na exkurzi do AGRO CS. Již druhým rokem pracují v projektu Malý zahradník, takže se přijely podívat, kde to vlastně všechno vzniká ... Video z exkurze si můžete prohlédnout zde.

  VÍCE
 • MŠ Nejedlého Brno na Dýňových slavnostech

  Děti z MŠ Nejedlého v Brně - Lesné si letos daly za úkol vypěstovat v rámci Malého zahradníka v mobilních záhonech dýně, aby si je potom mohly společně s rodiči na podzimních dílnách vydlabat a vyrobit si z nich halloweenské strašidlo. Jak se jim to povedlo, to můžete posoudit na Dýňových slavnostech, které se konají v Zahradnickém centru Brabec v Brně-Modřicích, které je patronem školky. Dýně dětí z této školky budou zdobit centrum po celou dobu konání akce. Ve fotogalerii několik momentek z loňských Dýňových slavností, více na www.brabeczc.cz

  VÍCE
  Výstava prací MŠ Líbeznice a MŠ Mratín

  V rámci akce Bylinkový víkend, kterou pořádá Zahradnictví Líbeznice od 25.5. do 27. 5. 2012, budou k vidění práce dětí z mateřských škol v Líbeznicích a Mratíně. Protože si v rámeci projektů Malého zahradníka obě školky zvolily téma U babky kořenářky, pochlubí se o Bylinkovém víkendu nejen svými výpěstky, ale i dalšími pracemi na bylinkové téma. Srdečně zveme do Líbeznic! 

  VÍCE
 • Změna - projekt Kytička pro maminku

  V letošním roce došlo k malé úpravě projektu č. 15 - Kytička pro maminku. Ačkoliv se v původních propozicích mluvilo o vysazení cibulovin, museli jsme toto nahradit výsadbou semen (po konzultaci s firmou SEMO jsme zvolili Aksamitník). Cibuloviny zůstávají ve hře pro rok následující, chtěli bychom rozšířit témata i o úkoly spojené s těmito velice oblíbenými rostlinami.

  VÍCE
  Spuštěn www.malyzahradnik.cz

  Na začátku května byly zprovozněny webové stránky vzdělávacího programu AGRO CS Malý zahradník. Měli byste na nich najít všechny potřebné informace o tomto programu - ať jste školka do projektu již zapojená nebo o tomto kroku teprve uvažujete. Protože stránky ještě pořád procházejí zrodem, budou některé kapitoly doplňovány postupně a stále upravovány, proto prosíme o schovívavost.

  VÍCE