Vstávej semínko

P r o j e k t   č. 2   

Vstávej semínko

 

Cílem projektu je objevení toho, jak se z malého semínka stane velká rostlina . Zjištění, z čeho se berou lusky a ta semínka – že je to vlastně pořád dokola.

Některá semínka (např. řeřicha) lze po naklíčení i oždibovat, je to velice zdravé, vysvětlit význam pro zdraví. Naklíčit řeřichu, aby si ji potom děti mohly otrhávat, případně lze využít i pro přípravu zdravé svačinky.

 

Děti si za pomoci učitelky přichystají nádobku s navlhčenou buničinou nebo vatou, rozloží si na ní semena hrachu, čočky, fazole, přikryjí ještě jednou vrstvou a udržují v neustálé vlhkosti. Každý den pozorují, jak semena klíčí a začínají se vytvářet první lístky. Zasadí do kontejnerů ven nebo přímo na záhony, starají se o rostliny, připraví jim oporu, sklízí lusky … Vysvětlit význam luštěnin v jídelníčku.

 

Úkol pro děti: dokázat popsat činnosti, které museli vykonat, aby se klíčení podařilo. Naučit se písničku o hrachu, čočce nebo jiné luštěnině a zazpívat ji. (např. Na horách sejou hrách)

 

Varianta projektu: učitelky mohou dětem úkol vysvětlit a připravit pro děti vše potřebné a děti mohou nechat klíčit semena doma s rodiči. Vedou o tom záznamy (možno i malovat), naklíčená semena přinesou do školky a společně si je vysadí na záhon nebo do kontejnerů.

Agro CS
Aktuality