Rozkvetlá školka

P r o j e k t   č. 6

Rozkvetlá školka – jak se starat o balkónové květiny

 

Cílem projektu je, aby si děti uvědomily estetickou hodnotu květin a práci, která péči o ně obnáší. Tento projekt přispěje i k lepšímu vzhledu školkových budov, může se stát předmětem „soupeření“ školek zapojených v projektu Malý zahradník.

 

Děti společně s učitelkami osází truhlíky sazenicemi balkónových rostlin, naučí se s nimi zacházet, zjistí, co se při osazování truhlíků nesmí opomenout – hnojivo, kvalitní substrát, kvalitní nádoba, kvalitní rostlina.

Formou pokusu mohou zkusit osázet několik samozavlažovacích truhlíků a několik „obyčejných“ truhlíků a pozorovat, jestli se rostliny v nich liší. Své poznatky si potom budou zapisovat. Učitelky jim při výsadbě vysvětlí, proč se co dělá, jakou péči potřebují tyto rostliny atd.

 

Projekt využije ucelené péče o balkónové květiny značky FLORIA. (samozavlažovací truhlík, dlouhodobě působící hnojivo, substrát do samozavlažovacích truhlíků).

 

Úkol pro děti: namalovat, co všechno je potřeba k vysazování balkónových rostlin

Agro CS
Aktuality