Rostliny dýchají pro nás

P r o j e k t   č. 5

Rostliny dýchají pro nás – proč a jak se starat o pokojové rostliny

 

Cílem projektu je vysvětlit dětem, proč je dobré obklopovat se rostlinami (doma, ve školce, v kanceláři, …). Zdůraznit, že jde nejen o stránku estetickou, ale i zdravotní. Pozor však musí dát alergici – pro ty jsou kvetoucí rostliny většinou tabu, využijí ale ty nekvetoucí.

 

Učitelky projdou s dětmi celou školku a prohlédnou si, jaké tam mají květiny, v jakém jsou stavu, učitelky dětem přitom vyprávějí, jak a kdo se o květiny ve školce stará. Děti se mohou podílet o přesazování pokojových rostlin ve školce. Vysvětlit význam hnojení. Pokud nejsou ve školce živé květiny, mohou učitelky využít některou z knih o pokojových rostlinách. Děti by se měly dozvědět i o tom, že některé druhy jsou jedovaté, že se proto neolizují atd.

Děti si zkusí zakořenit nějaký list (ficus, africká fialka, cyndapus) a pozorují, jak zakořeňuje a pak jak roste.

Zakořeněnou novou rostlinu si děti mohou ponechat ve školce nebo si ji vezmou domů a starají se o ni doma.

 

Úkol pro děti: spočítat, kolik druhů rostlin doma mají a ukázat na obrázku, která se jim nejvíc líbí, namalovat, kdo se o rostliny doma stará. Namalovat ozdobnou cedulku k oblíbené pokojovce.

Agro CS
Aktuality