Kulihrášek

P r o j e k t   č. 13

Kulihrášek

autorkou projektu je M. Trejtnarová, MŠ Náchod

Určeno pro období: jaro - léto

Kalendář: jaro – březen: vysetí hrachu, léto: sklízení úrody

Projekt vhodný pro celou školku – všechny děti dělají stejné věci, ale každá třída to může pojmout po svém, nakonec se pochlubí svými výsledky i ostatním.

 

Cílem projektu je naučit děti vnímat přírodní změny. Pochopit vliv chování člověka na přírodu. Budou se dělat pokusy s klíčením hrachu. Děti poznají přírodní živly: voda, slunce-teplo a světlo, země. Děti se naučí pečovat o zasazené rostliny hrachu a pozorovat jejich změny: růst, kvetení, plození, zrání. Projekt pokračuje tvořením a vařením z hrachu, každá třída si připraví své samostatné scénky, písničky, muzikálovou scénku, taneček, nějaké jídlo. Sklizeň lusků by měla probíhat v červnu pod názvem: HRÁŠKOBRANÍ.

 

Učitelka namotivuje děti básní „Kulihrášek“: vysvětlí si koloběh přírody a zopakuje s dětmi symboliku jara. Najdou odpovědi na otázky: Proč lidé sází plodiny na zahrádce? Jak vypadá práce zahradníka na jaře? Jaké nástroje a nářadí je k tomu potřeba? Co nás čeká po setí hrachu?

Po naklíčení budou děti přesazovat hrách do pěstebních platíček, do zeminy.

Po růstu větším jak 10 cm přesazují hrách do mobilních záhonů.

Agro CS
Aktuality