Jarní záhon cibulovin

P r o j e k t   č. 11

Jarní záhon cibulovin

Určeno pro období: podzim - jaro

Kalendář: podzim (do prvních mrazíků) zasazení cibulí do země, zima/jaro pozorování růstu a kvetení.

 

Děti by měly poznat, že v přírodě se pořád něco děje, měly by si uvědomit střídání ročních období – že když zasadí na podzim cibule do země, že během zimy „spí“ a probouzejí se až na jaře, s celou přírodou. Že každá rostlina má svůj čas. Měly by poznat, která květina je která, povyprávět, která vyrazí jako první, která potom, …..

Vysvětlit dětem, proč se cibule dávají do plastových košíků (hlodavci, propadávání cibulí).

Po odkvětu by se děti měly postarat o vyjmutí cibulí ze země, jejich očištění a uložení do dalšího roku.

Povídat si s dětmi o vegetačním klidu, o vegetační době rostlin. Vyjmenovat, jaké další cibuloviny znají.

 

Úkol pro děti: ke každé skupince rostlin – nebo ke každé jedné by si děti měly vyrobit vlastní označení, cedulku. Aby poznaly na jaře, které květina jim kde vyroste a mohly ji pozorovat od samého začátku.

Děti si mohou vyrobit i malé pytlíčky pro uložení cibulí po vyjmutí ze země (papír, rúzné techniky)

Agro CS
Aktuality