Aktuality

Nalezeno: 13 položek.
Zobrazuji položky: 4 - 6zobrazit vše12345

S Malým zahradníkem po celé republice

V současné době se projektu účastní 33 aktivních školek. Počet školek budeme nadále rozšiřovat tak, aby Malý zahradník vytvořil síť školek po celé ČR, které o toto téma mají zájem a jsou schopné včlenit je do svých výukových programů.

 

Malý zahradník pokračuje

Počínaje rokem 2016 jsme změnili podmínky a systém práce v projektu. Ať již výměnou na postu koordinátorky projektu, tak i změnou ve spolupracujících partnerech. Současně přistupujeme k přísnějšímu vyhodnocování aktivit a přístupu jednotlivých zapojených MŠ.

Setkání školek 29.10.2013

Dne 29.10.2013 se uskutečnilo první Setkání školek zapojených do projektu Malý zahradník. Zástupci školek pracujících v tomto projektu se setkali ve školícím středisku AGRO CS v České Skalici. Hlavními body programu bylo nejen představení projektu jako takového, ale podstatná část programu byla věnována zejména praktickým ukázkám, jak s projektem prakticky pracovat, jak co nejvíce využít jeho potenciál. Velký dík patří p. Michaele Trejtnarové z MŠ Náchod - Plhov, ředitelce školky, která začala s Malým zahradníkem spolupracovat jako první. Její příspěvek byl plný tipů, námětů, podnětů a praktických nápadů, jak projekty nejen vést, ale i dále a hlouběji rozvíjet. Druhým příspěvkem seznámila p. Monika Kovalská, ved. učitelka Školičky Kamarád v Novém Veselí, se svým způsobem práce s jednotlivými tématy, ale také o způsobu, jakým tato MŠ spolupracuje s rodiči. V závěru se rozpoutala živá diskuze o možnostech další spolupráce nejen v rámci jednotlivých školek, ale také mezi školkami zapojenými do Malého zahradníka. V odpoledním bloku představil p. Jan Harant garanta Malého zahradníka, firmu AGRO CS. Mluvil i o pohnutkách, které vedly ke zrodu myšlenky "zahradnické osvěty" mezi předškolními dětmi. P. Lenka Novotná z partnerské firmy Plastia se zamyslela nad tím, zda jde dohromady výroba plastů s respektem k životnímu prostředí. Mluvilo se o designu, o trendech v oboru péče o rostliny, o zkušenostech. Zajímavé tipy jak využít nabídku partnerských firem přinesl i p. Peter Gajdoštin - zástpce firmy SEMO. Široká nabídka semen tradičních i málo známých plodin a květin strhla doslova nadšení pro další jarní pěstování. Od roku 2014 to asi nebudou už jen klasické mrkev - hrách - ředktvičky, ale zajisté se dočkáme mnoha pěstitelských překvapení. Závěrčnou tečkou programu byla prohlídka výrobního areálu firmy AGRO CS. Myslím, že první Setkání školek zapojených do programu Malý zahradník naplnilo smysl, který mělo vytyčený - seznámit jednotlivé školky mezi sebou, předat zkušenosti, a otevřít další možnosti práce s tímto vzdělávacím programem.

--- koordinátorka MZ P. Viková 

fotogalerie zde

Agro CS
Aktuality